Mocht u als "Vriend van de Kamermuziekcyclus Theo Driessen" de Kamermuziekcyclus eenmalig of jaarlijks financieel willen ondersteunen, dan kunt u uw bijdrage storten  op rekening NL48RABO 016 644 5371 t.n.v. de Kamermuziekcyclus Theo Driessen met uw adresgegevens.