Mocht u als "Vriend van de Kamermuziekcyclus Theo Driessen" de Kamermuziekcyclus eenmalig of jaarlijks financieel willen ondersteunen, dan kunt u uw bijdrage storten  op rekening NL48RABO 0166445371 t.n.v. de Kamermuziekcyclus Theo Driessen met uw adresgegevens.