Actueel nieuws:


De Kamermuziekconcerten van het seizoen 2020-2021 gaan weer van start met de volgende wijzigingen:

 

Lees de uitgebreide informatie in de brief van de voorzitter. Informatie brief.

 

In het kort de volgende wijzigingen:

- Op een alternatieve locatie: Bethlehemkerk, Sperwerstraat 2 , 5702 PJ, Helmond;

- Aanvang van de concerten: keuze aanvang om 14.00 uur of 15.30 uur, dus 2 keer hetzelfde concert zonder                pauze en maximaal 1 uur;

- Toegangsprijs: € 18,- , geen mogelijkheid voor consumptie;

- Maatregelen in verband met Covid-19, lees vooraf de uitgebreide maatregelen in   Informatie brief.

- Kaartverkoop via deze website voor tweede concert van Lucie Horsch en Thomas Dunford op 13 december 2020.

 


                           

                                  66ste seizoen Kamermuziekconcerten 2020-2021

 

Beste vrienden, beste concertbezoekers,                                                                                                                   14 augustus 2020

 

In ons bericht van 18 april jl. lieten wij u weten dat wij geen concerten zouden laten plaatsvinden, zolang de Corona-maatregel om anderhalve meter jegens elkaar in acht te nemen (de social-distancemaatregel), van toepassing zou zijn. 

 

Aan de musici, die wij voor het seizoen 2020-2021 hebben gecontracteerd, hebben wij het voorstel gedaan de geplande concerten uit te stellen naar het seizoen 2021-2022 indien de voor dit seizoen afgesproken concerten vanwege ‘Corona’ onverhoopt geen doorgang kunnen vinden. Naar het zich thans laat aanzien, zijn alle musici daartoe bereid. 

 

Niettemin onderzoekt het bestuur, na het bekend worden van de laatste Corona-maatregelen, de mogelijkheden om de concerten, met in achtneming van de anderhalve-metermaatregel tòch te laten doorgaan, niet in onze eigen concertzaal, maar elders, waar er veilig en met toepassing van de vereiste maatregelen geconcerteerd kan worden. Met betrekking tot dat onderzoek: het bestuur heeft de hoop nog niet opgegeven, maar de eerste berichten zijn weinig hoopgevend: in de beschikbare zalen zijn er onvoldoende stoelen beschikbaar vanwege de te treffen maatregelen. Onderzocht wordt nog de mogelijkheid elk concert in te korten en, zonder pauze, twee keer te aten plaatsvinden. Dat levert evenwel andere, naar verwachting onoplosbare problemen op. Wat er van zij: natuurlijk brengen we u tijdig vòòr de datum van het eerste geplande concert, (11 oktober) op de hoogte. Voor alle duidelijkheid: het bestuur is van opvatting dat er in de concertzaal van het Theo Driessen Instituut eerst weer concerten kunnen plaatsvinden, nadat er voor Corona een vaccin beschikbaar is gekomen. 

 

Voor het geval er alsnog concerten kunnen plaatsvinden: in ons bericht van 18 april lieten wij u al weten: ‘de kaartverkoop voor de afzonderlijke concerten start voor u, als vaste bezoeker van onze concerten, één maand vóór het betreffende concert; u zult daar telkens per mail en via de website Kamermuziekcyclus-tdi.nl van op de hoogte worden gebracht. De losse verkoop begint vervolgens twee weken voor het concert in kwestie’. 

 

Wij rekenen op uw begrip voor de door ons genomen maatregelen en hopen u weer te mogen ontmoeten zodra er weer verantwoord concerten kunnen plaats hebben. 

 

Blijf gezond!

Een hartelijke groet, 

 

namens het bestuur van de Kamermuziekcyclus Theo Driessen, 

Huub van Stiphout, voorzitter.

 


U kunt uw betalingen voortaan digitaal (pin) betalen bij de kassa voor aanvang van elk concert.


Wanneer u als betaalde concert bezoeker onverwacht verhinderd zou zijn, dan helpt u bij uitverkochte concerten, zoals die afgelopen jaren vaak voorkwamen, anderen aan een plaats. U kunt ons dit per e-mail aan penningmeester@kamermuziekcyclus-tdi.nl bekent maken.