Actueel nieuws:


Aan de vrienden van de Kamermuziekcyclus Theo Driessen

 

Betreft: uitstel van concert op 9 januari 2022

 

Beste mensen,

 

Het bestuur van de Kamermuziekcyclus heeft een lastige beslissing moeten nemen met betrekking tot het concert van 9 januari 2021: bij deze laten wij u weten besloten te hebben dit concert uit te stellen tot een nader te bepalen datum. 

 

U zult begrijpen dat deze beslissing voortkomt uit de Corona-pandemie en met name de maatregelen die afgelopen vrijdag bekend zijn gemaakt. In verband met de te hanteren 1,5 meter afstand is in de laatste bekendmaking een vuistregel geformuleerd, die impliceert dat van een zaalcapaciteit slechts 1/3 deel kan worden gebruikt. 

 

Welnu, de reguliere capaciteit van de concertzaal van ons Instituut bedraagt 120 personen. Dat brengt op grond van de laatste Corona-regels mee, dat er tot het concert slecht 40 personen zouden kunnen worden toegelaten. 

 

Het zal u niet verbazen: in aanmerking nemende de kosten van de zaalhuur en de honoraria van de musici wordt er, bij de opbrengt van slechts 40 toegangskaarten een aanzienlijk verlies geleden. Het bestuur heeft daarom tot uitstel van dit concert besloten en de musici verzocht  in te stemmen met een concert op een nader te bepalen datum in het seizoen 2022-2023, casu quo een datum waarop de concertzaal van het Theo Driessen Instituut weer onbeperkt kan worden gebruikt. 

 

Overwogen is nog het concert op een andere locatie te houden, maar na ampel beraad is hier van afgezien. 

 

Het spijt ons deze beslissing te hebben moeten nemen, zowel jegens u, onze vaste bezoekers als jegens de musici van het Chimaera trio. Er was evenwel organisatorisch geen andere keuze mogelijk. 

 

Voor hen die kaartjes voor het concert besteld en betaald hebben: onze penningmeester heeft opdracht gekregen tot terugbetaling over te gaan. 

 

Tenslotte: voorlopig gaat het bestuur er van uit, dat het concert van 20 februari gewoon door kan gaan. Wordt dat anders, dan ontvangt u nader bericht. 

 

Met vriendelijke groet,

Het Bestuur van de Kamermuziekcyclus Theo Driessen

 


Beste concertbezoekers en Vrienden van de Kamermuziekcyclus Theo Driessen,

De uitslagen van de Rabo ClubSupport 2021 zijn bekend.

 

Dit jaar is door de Rabobank, zoals in de afgelopen jaren, een gedeelte van de winst geschonken aan regionale verenigingen en clubs om deze financieel mede te ondersteunen. 

 

Daardoor heeft het bestuur van de Kamermuziekcyclus Theo Driessen een bedrag van de Rabo ClubSupport mogen ontvangen van € 177,65.

 

 Wij bedanken jullie bij deze van harte voor de uitgebrachte stemmen en deelname aan de                                              Rabo ClubSupport 2021


U kunt uw betalingen voortaan digitaal (pin) betalen bij de kassa voor aanvang van elk concert.


Wanneer u als betalende de concertbezoeker onverwacht verhinderd zou zijn, dan helpt u bij uitverkochte concerten, zoals die afgelopen jaren vaak voorkwamen, anderen aan een plaats. U kunt ons dit per e-mail aan penningmeester@kamermuziekcyclus-tdi.nl bekend maken.


Wilt u digitale nieuwsbrieven ontvangen, geef dan per e-mail uw adresgegevens door aan het secretariaat: secretaris@kamermuziekcyclus-tdi.nl.