Actueel nieuws:

                           

                                  66ste seizoen Kamermuziekconcerten 2020-2021

 

Beste vrienden, beste concertbezoekers,                                                                                                                   14 augustus 2020

 

In ons bericht van 18 april jl. lieten wij u weten dat wij geen concerten zouden laten plaatsvinden, zolang de Corona-maatregel om anderhalve meter jegens elkaar in acht te nemen (de social-distancemaatregel), van toepassing zou zijn. 

 

Aan de musici, die wij voor het seizoen 2020-2021 hebben gecontracteerd, hebben wij het voorstel gedaan de geplande concerten uit te stellen naar het seizoen 2021-2022 indien de voor dit seizoen afgesproken concerten vanwege ‘Corona’ onverhoopt geen doorgang kunnen vinden. Naar het zich thans laat aanzien, zijn alle musici daartoe bereid. 

 

Niettemin onderzoekt het bestuur, na het bekend worden van de laatste Corona-maatregelen, de mogelijkheden om de concerten, met in achtneming van de anderhalve-metermaatregel tòch te laten doorgaan, niet in onze eigen concertzaal, maar elders, waar er veilig en met toepassing van de vereiste maatregelen geconcerteerd kan worden. Met betrekking tot dat onderzoek: het bestuur heeft de hoop nog niet opgegeven, maar de eerste berichten zijn weinig hoopgevend: in de beschikbare zalen zijn er onvoldoende stoelen beschikbaar vanwege de te treffen maatregelen. Onderzocht wordt nog de mogelijkheid elk concert in te korten en, zonder pauze, twee keer te aten plaatsvinden. Dat levert evenwel andere, naar verwachting onoplosbare problemen op. Wat er van zij: natuurlijk brengen we u tijdig vòòr de datum van het eerste geplande concert, (11 oktober) op de hoogte. Voor alle duidelijkheid: het bestuur is van opvatting dat er in de concertzaal van het Theo Driessen Instituut eerst weer concerten kunnen plaatsvinden, nadat er voor Corona een vaccin beschikbaar is gekomen. 

 

Voor het geval er alsnog concerten kunnen plaatsvinden: in ons bericht van 18 april lieten wij u al weten: ‘de kaartverkoop voor de afzonderlijke concerten start voor u, als vaste bezoeker van onze concerten, één maand vóór het betreffende concert; u zult daar telkens per mail en via de website Kamermuziekcyclus-tdi.nl van op de hoogte worden gebracht. De losse verkoop begint vervolgens twee weken voor het concert in kwestie’. 

 

Wij rekenen op uw begrip voor de door ons genomen maatregelen en hopen u weer te mogen ontmoeten zodra er weer verantwoord concerten kunnen plaats hebben. 

 

Blijf gezond!

Een hartelijke groet, 

 

namens het bestuur van de Kamermuziekcyclus Theo Driessen, 

Huub van Stiphout, voorzitter.

 


 

 Aan de vrienden van de Kamermuziekcyclus Theo Driessen                                                                  Helmond, 18 april 2020.

 

Beste vrienden,

 

Hierbij treft u aan het programma van de Kamermuziekcyclus Theo Driessen voor het seizoen 2020-2021. Het bestuur van de cyclus biedt u dat programma, let wel voor het 66ste seizoen! aan met voldoening en met gepaste trots: een mooie en spannende reeks concerten staat u en ons te wachten.

 

Echter, het zijn niet enkel gevoelens van voldoening en trots die ons thans beheersen; het bestuur maakt zich ook zorgen in verband met het Covid-19 (Corona-virus) en de maatregelen die de overheid in verband met de bestrijding van het virus heeft getroffen of nog zal treffen. Immers, de maatregelen kunnen tot gevolg hebben, dat één of meer van de geplande concerten geen doorgang kan/kunnen vinden.

 

Van de maatregelen, die thans nog van toepassing zijn en die mogelijk zullen worden verlengd, zijn er twee die voor onze concertenreeks met name relevant kunnen zijn:

1. De social-distancemaatregel: ‘houd altijd afstand van anderen (minimaal 1,5 meter) en vermijd sociale activiteiten en groepen mensen’ en

2. Het bijeenkomstenverbod: ‘alle bijeenkomsten worden verboden tot 1 juni (in plaats van 6 april) ook met minder dan 100 mensen’. 

 

Met betrekking tot maatregel 1: na ampel beraad heeft het bestuur besloten om geen concerten te laten plaatsvinden, indien de social-distancemaatregel zou moeten worden toegepast. (Toelichting: Het bestuur is van opvatting dat de ruimten in het gebouw van het Theo Driessen Instituut, gezien de beperkte omvang, zich niet lenen voor toepassing van de social-distancemaatregel; voorts: met toepassing van de maatregel zou slechts een fractie van de bezoekers, die normaliter de concerten bezoeken, kunnen worden toegelaten. De daaruit voortvloeiende beperkte recette zal ontoereikend zijn om het concert financieel exploitabel te maken. Derhalve: is deze maatregel nog van toepassing (of weer van toepassing na een eerdere intrekking) op een datum, waarop een concert van het nieuwe seizoen gepland staat, dan zal dit concert geen doorgang vinden;

 

Met betrekking tot maatregel 2: is deze maatregel nog van toepassing (of weer van toepassing na een eerdere intrekking) op een datum, waarop een concert van het nieuwe seizoen gepland staat, dan kan dit concert, uiteraard, geen doorgang vinden;

 

Uit het bovenstaande zal u duidelijk zijn dat er een gerede kans bestaat dat één of meer geplande concerten geen doorgang vindt/vinden. Om deze reden heeft het bestuur besloten om voor het seizoen 2020-2021 geen abonnement aan te bieden. De kaartjes zullen dus per concert, gekocht moeten worden.

De kaartverkoop voor de afzonderlijke concerten start voor u, als vaste bezoeker van onze concerten, een maand vóór het betreffende concert; u zult daar telkens per mail en op de website: Kamermuziekcylcus-tdi.nl van op de hoogte worden gebracht. De losse verkoop begint vervolgens twee weken voor het concert in kwestie. Met deze procedure meent het bestuur het verkrijgen van kaartjes voor u als vaste bezoeker, veilig te hebben gesteld. 

 

Tot slot: Corona treft de culturele sector zwaar; daarom temeer hopen wij, dat de door ons geprogrammeerde concerten doorgang kunnen vinden en dat we u daar mogen verwelkomen. Voor de maatregelen die wij hierbij aankondigen, vragen wij graag uw begrip.

 

Namens het bestuur van de Kamermuziekcyclus Theo Driessen 

 

Huub van Stiphout,

Voorzitter

 


U kunt uw betalingen voortaan digitaal (pin) betalen bij de kassa voor aanvang van elk concert.


Wanneer u als betaalde concert bezoeker onverwacht verhinderd zou zijn, dan helpt u bij uitverkochte concerten, zoals die afgelopen jaren vaak voorkwamen, anderen aan een plaats. U kunt ons dit per e-mail aan penningmeester@kamermuziekcyclus-tdi.nl bekent maken.