Kamermuziekcyclus Theo Driessen

   

Aan de vrienden en concertbezoekers van Kamermuziekcyclus Theo Driessen

 

Helmond, 25 september 2020

 

Beste vrienden, beste concertbezoekers,

 

Het zal u niet ontgaan zijn: Corona en cultuur vormen een moeizame combinatie. 

Of: Cultuur en Covid op één kussen, daar slaapt de duvel tussen...

In ons bericht van 14 augustus jongstleden berichtten wij u de mogelijkheden te onderzoeken om de voor het seizoen geplande concerten tòch, ondanks de te nemen Coronamaatregelen, te laten doorgaan. Het doet ons plezier u te kunnen melden dat we daarin geslaagd zijn: Er is een alternatieve ruimte gevonden, waar de voor het seizoen 2020-2021 geplande concerten kunnen plaatsvinden, te weten:

Bethlehemkerk, 

Sperwerstraat 2 

5702PJ Helmond

 

Bij het nemen van de beslissing de concerten te laten doorgaan heeft vanzelfsprekend de veiligheid van u, onze vaste bezoekers voorop gestaan. Over de in acht te nemen maatregelen willen wij u bij dezen informeren. Temeer omdat de meesten van ons tot de welbekende risicogroep behoren, is het bestuur voornemens zich strikt aan de maatregelen te houden. 

 

Data concerten: zoals u weet stonden de concerten gepland voor 11 oktober het Storioni Trio, 13 december Lucie Horsch en Thomas Dunford, 17 januari het Amstel Quartet en 28 februari Rangel Silaev. Omdat het dagprogramma van het Storioni Trio voor 11 oktober al te vol raakte, is dat concert in overleg verplaatst naar 25 oktober aanstaande. De resterende drie concerten kunnen op de geplande data doorgang vinden. 

Aanvang en duur van de concerten: Aangezien bij de concerten de 1,5 metermaatregel in acht moet worden genomen, zijn er, ook in de Bethlehemkerk, onvoldoende zitplaatsen beschikbaar voor de vaste bezoekers van onze concerten. Er is daarom, in overleg met de musici, voor gekozen elk concert, zonder pauze, twee keer te laten plaatsvinden, waarbij de duur telkens maximaal 1 uur zal zijn, met een tijdsverloop tussen de beide concerten van een half uur. De twee concerten zullen plaatsvinden om 14.00 uur en om 15.30 uur. Het staat u vrij om kaartjes voor het eerste of het tweede concert te kopen, zolang de voorraad strekt natuurlijk!

Kaartverkoop: Kaartjes, zowel voor het concert van het Storioni Trio als ook voor het concert van Lucie Horsch en Thomas Dunford kunnen vanaf 30 september aanstaande via de site van Kamermuziekcyclus Theo Driessen gekocht worden. Zoals eerder gemeld worden er dit jaar, in verband met het heersende virus, geen abonnementen verkocht. U zult dus voor elk concert afzonderlijk kaartjes moeten aanschaffen. 

Toegangsprijs: De toegangsprijs voor elk concert bedraagt € 18,00. Eerder is aan u kenbaar gemaakt dat de prijs zou worden verhoogd naar € 20,50, waarbij een consumptie tijdens de pauze zou zijn inbegrepen. Omdat de pauze is komen te vervallen en er geen consumptie gebruikt kan worden, wordt de toegangsprijs weer teruggebracht naar € 18,00. Kaartjes voor de jeugd tot 16 jaar bedragen € 7,50.

 

Maatregelen voor de concerten: 

Deze maatregelen worden met name getroffen om al te nabije contacten tussen personen en groepen van personen te voorkomen en aldus de kans op verspreiding van het virus te beperken:

• Ieder wordt dringend verzocht om bij klachten thuis te blijven;

• ook wordt ieder dringend verzocht om 1,5 meter afstand jegens elkaar in acht te nemen;

• ieder wordt verzocht om bij binnenkomst gebruikt te maken van het desinfecteringsmateraal;

• de heren van ons bestuur zijn aangesteld als ‘Corona-scouts’; volg hun aanwijzingen op! Zij zullen u toelaten tot de entree-ruimte en leiden naar de kassa, die bemenst wordt door de dames van ons bestuur. Vervolgens zullen de scouts u leiden naar uw plaats in de zaal. Naast elke persoon (met uitzondering van gezinsleden, die naast elkaar kunnen zitten) worden telkens drie stoelen vrijgehouden; 

• er kan geen gebruik gemaakt worden van de garderobe; 

• u wordt dringend verzocht tijdens het applaudisseren niet te gaan staan;

• het staat bezoekers niet vrij rond te lopen;

• bij het verlaten van de zaal dienen de instructies van de scouts opgevolgd te worden; bezoekers dienen per rij de zaal te verlaten;

• omdat het plaatsnemen in de zaal veel tijd vergt, wordt u verzocht om ruimschoots op tijd te komen. 

Het bestuur is zich bewust van het schoolse karakter van sommige van de hierbij weergegeven maatregelen. Wat er van zij: ze worden genomen in het kader van de veiligheid die door het bestuur wordt nagestreefd en we menen dat dat streven door u allen op prijs wordt gesteld. We hopen, naar we verwachten mèt u, dat ze binnen afzienbare tijd niet meer nodig zullen zijn. 

 

Tot slot: Onze concertencyclus is weliswaar een afzonderlijke vereniging, maar het bestuur acht de concertcyclus schatplichtig aan- en onlosmakelijk verbonden met het Theo Driessen Instituut. We hopen dat de onvolprezen concertzaal en bijbehorende ruimtes weldra in overeenstemming met de daaraan te stellen veiligheidseisen te brengen zijn, zodat we spoedig kunnen terugkeren naar ‘onze basis’!

 

Wij hopen van harte u op 25 oktober aanstaande te mogen begroeten. 

 

Een hartelijke groet en: blijf gezond!

 

namens het bestuur van Kamermuziekcyclus Theo Driessen,

Huub van Stiphout,

voorzitter

Terug naar Home