Kamermuziekcyclus Theo Driessen

   

Aan de vrienden en concertbezoekers van Kamermuziekcyclus Theo Driessen.      Helmond, 19 november 2020

 

Beste vrienden, beste concertbezoekers,

 

In verband met de nog steeds geldende Corona-maatregelen is het bestuur van de Kamermuziekcyclus aan het begin van het 66ste seizoen kamermuziekcyclus op zoek gegaan naar een alternatieve ruimte waar de mogelijkheid bestaat om de kamermuziekconcerten op verantwoorde en veilige wijze door te kunnen laten gaan. Zoals u wellicht al bekend is, is er een alternatieve ruimte gevonden voor het Theo Driessen Instituut, waar de voor het seizoen 2020-2021 geplande concerten kunnen plaatsvinden, te weten:

Bethlehemkerk, 

Sperwerstraat 2 

5702PJ Helmond

 

Bij het nemen van de beslissing de concerten te laten doorgaan heeft vanzelfsprekend de veiligheid van u, onze vaste bezoekers voorop gestaan. Temeer omdat de meesten van ons tot de welbekende risicogroep behoren, is het bestuur voornemens zich strikt aan de maatregelen te houden 

 

De in acht te nemen maatregelen zijn als volgt:

Aanvang en duur van de concerten: 

Aangezien bij de concerten de 1,5 metermaatregel in acht moet worden genomen, is er gekozen voor concerten met maximaal de 30 toegestane personen per concert. 

In overleg met de musici is er voor gekozen elk concert, zonder pauze, twee keer te laten plaatsvinden, waarbij de duur telkens maximaal 1 uur zal zijn, met een tijdsverloop tussen de beide concerten van een half uur.

De twee concerten zullen plaatsvinden om 14.00 uur en om 15.30 uur. Het staat u vrij om kaartjes voor het eerste of het tweede concert te kopen, zolang de voorraad strekt natuurlijk!

 

Kaartverkoop: digitaal, zowel voor 14.00 uur als voor 15.30 uur via de website: https://www.kamermuziekcyclus-tdi.nl. Zoals eerder gemeld worden er dit jaar, in verband met het heersende virus, geen abonnementen verkocht. 

 

Toegangsprijs: De toegangsprijs bedraagt € 18,00, voor de jeugd € 7,50. 

 

Maatregelen voor de concerten: 

Deze maatregelen worden met name getroffen om al te nabije contacten tussen personen en groepen van personen te voorkomen en aldus de kans op verspreiding van het virus te beperken:

• Ieder wordt dringend verzocht om bij klachten thuis te blijven;

• ook wordt ieder dringend verzocht om 1,5 meter afstand jegens elkaar in acht te nemen;

• ieder wordt verzocht bij binnenkomst een mondkapje te dragen;

• ieder wordt verzocht om bij binnenkomst gebruik te maken van het desinfecteringsmateriaal;

• de heren van ons bestuur zijn aangesteld als ‘Corona-scouts’; volg hun aanwijzingen op!  Zij zullen u toelaten tot de entree-ruimte en leiden naar de kassa, die bemenst wordt door de dames van ons bestuur. Vervolgens zullen de scouts u leiden naar uw plaats in de zaal. Naast elke persoon (met uitzondering van gezinsleden, die naast elkaar kunnen zitten) worden telkens drie stoelen vrijgehouden; 

• er kan geen gebruik gemaakt worden van de garderobe; 

• u wordt dringend verzocht tijdens het applaudisseren niet te gaan staan;

• het staat bezoekers niet vrij rond te lopen;

• bij het verlaten van de zaal dienen de instructies van de scouts opgevolgd te worden; bezoekers dienen per rij de zaal te verlaten;

• u wordt verzocht niet te vroeg te komen, zeker niet voor het concert van 15.30 uur, aangezien

  de ruimten en het meubilair opnieuw gedesinfecteerd moeten worden;

• in het kader van de veiligheid die door het bestuur wordt nagestreefd verzoeken wij u zich  

  strikt  te houden aan de maatregelen, dan kunt u veilig genieten van dit prachtige concert.

 

Tot slot: onze concertencyclus is weliswaar een afzonderlijke vereniging, maar het bestuur 

acht de concertcyclus schatplichtig aan- en onlosmakelijk verbonden met het Theo Driessen Instituut.

We hopen dat wij weer spoedig kunnen terugkeren naar onze ‘basis’ met de onvolprezen concertzaal en bijbehorende ruimtes!

 

Wij hopen van harte u op 13 december aanstaande te mogen begroeten. 

 

Een hartelijke groet en: blijf gezond!

 

namens het bestuur van Kamermuziekcyclus Theo Driessen,

Aukje van de Mortel-Boogaarts, 

secretaris

Terug naar Home