AVG

Beste concertbezoekers,  Op  vrijdag 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) in werking  getreden, een Europese wet die personen meer zeggenschap geeft over hun  persoonsgegevens.   Op grond van deze wet heeft ieder het recht om bij een instelling of organisatie inzage in  aanwezige persoonsgegevens te verlangen en kan ook om de verwijdering van deze  gegevens uit de administratie verzocht worden. De organisatie of instelling is verplicht om  de persoonsgegevens veilig te bewaren en te gebruiken; ook dient de instelling of  organisatie te beschikken over de toestemming van een betrokkene om de gegevens te  bewaren en te gebruiken.  Het bestuur van de Kamermuziekcyclus Theo Driessen beschikt over uw naam, uw adres,  eventueel uw telefoonnummer en uw e‐mailadres. Gegevens, die wij uitsluitend gebruiken  voor de organisatie van onze concerten en andere activiteiten.  Bij deze vragen wij uw toestemming om over uw gegevens te mogen beschikken. U kunt die  toestemming verlenen door u akkoord te verklaren met onderstaande verklaring:  ‘Bij deze geef ik toestemming aan het bestuur van de concertenreeks van de  Kamermuziekcyclus Theo Driessen om mijn persoonsgegevens (naam, adres,  telefoonnummer en e‐mailadres) in de administratie te verwerken. Het is mij bekend dat het  bestuur mijn persoonsgegevens onverwijld uit de administratie zal verwijderen zodra ik daar  om verzoek of zodra ik heb aangegeven niet langer abonnementhouder te willen zijn’.  Wij verzoeken u vriendelijk deze mail te beantwoorden en daarbij aan te geven dat u  akkoord gaat met de bovenstaande verklaring.